Vítejte na webových stránkách představujících výrobky vlastní značky COOP označené logem COOP DOBRÉ JISTOTY. Tyto výrobky, jež nyní najdete v našich prodejnách, v plném rozsahu splňují šest velmi přísných kritérií , které jsme si kvůli vám stanovili – bezpečný, český, ověřený, poctivý, ekologický a společensky odpovědný.

Naše nová vlastní značka vám tedy garantuje český původ, samozřejmá je pak i bezpečnost a poctivost obsahu u označeného produktu. Výrobky nesoucích pečeť COOP DOBÉ JISTOTY neobsahují žádná nebezpečná či kontroverzní „éčka“ (dle k lasifikace www.ceff.cz), jež jsou sice v určitém množství v jiných potravinách povolena, v těch našich se však nevyskytují vůbec. Kvalita všech těchto výrobků je před uvedením na trh testována velkým množstvím zákazníků a navíc požadujeme, aby jejich výrobci byli společensky bezúhonnými.

Naše požadavky na kvalitu jsou totiž opravdu velice přísné.

V současné době je udělena pečeť COOP DOBRÉ JISTOTY devadesáti výrobkům. I nadále vytváříme podmínky a předpoklady pro to, aby se tato nová a unikátní řada vlastních značek COOP rozšiřovala.

Výrobky pod značkou COOP DOBRÉ JISTOTY vám zkrátka přináší jistotu, že to, co je na výrobku a o výrobku psáno, je skutečně dodrženo. A to po celou dobu jeho nabídky v prodejní síti obchodů COOP.

Je naší odpovědností připravit pro vás nabídku výrobků, k teré splňují vaše nejaktuálnější očekávání.